WVGM Six Raw Materials Gravimetric Plastic Mixer

  1. Home
  2. >

جزئیات

WVGM Six Raw Materials Gravimetric Plastic Mixer

مجهز به موتور دنده بدون برس با تعمیر و نگهداری کم دستگاه از مسدود شدن مواد تحت فشار و اضافه بار جلوگیری می کند

کنترلر می تواند حداکثر 50 مجموعه داده را در خود نگه دارد نیازها و فرمولهای مختلف قالب سازی را می توان به راحتی مدیریت و سازماندهی کرد

سازگار با سیگنال و نیازهای انرژی دستگاههای قالب گیری تزریقی مختلف و اکسترودرها

نیاز به افشای سیگنال های ورودی از پیش تعیین شده از قبل

تعویض مواد سریع ، ایمن و آسان برای کار است

می توانید یک آشکارساز مواد اضافه کنید در صورت کمبود مواد ، ردیاب باعث هشدار تحقق مواد می شود

برای مخلوط کردن یکنواخت و نتایج دقیق می توان همه مدل ها را با میکسر جفت کرد

سرعت پیچ را می توان کنترل کرد

کنترلر برای دستیابی به اندازه گیری دقیق از روش های محاسبه پیشرفته استفاده می کند

 

1 دامنه خطای نسبت اختلاط به تفاوت بین درصد از پیش تعیین شده و درصد واقعی اشاره دارد

دامنه خطای دروازه اندازه گیری مناسب برای درصد نسبت اختلاط بالاتر از 5% را می توان در 0.3% تا 0.5% کنترل کرد

3 سیستم توزین مناسب برای 4.99% ~ 0.5% است. خطای نسبت 2% ± است.

4 داده های فوق بر اساس مستربچ با چگالی 0.7 کیلوگرم در لیتر و قطر رزین 3-4 میلی متر محاسبه می شود

منبع تغذیه 5WVGM200 و پایین 1230VAC 50Hz WVGM500 و منبع تغذیه بالاتر 3380VAC 50Hz است

6 ما این حق را برای خود محفوظ می داریم که مشخصات را بدون اطلاع قبلی تغییر دهیم

WVGM Gravimetric Plastic Mixer
WVGM Gravimetric Plastic Mixer
میکسر وزن WVGM
میکسر وزن WVGM
مدل قطعات اندازه گیری تعداد دروازه ها حداکثر توان کیلوگرم در ساعت حداکثر وزن دسته ای (کیلوگرم) هوای فشرده (kgf/cm2) میکسر موتور kW ظرفیت قیف ظرفیت قیف توزین ظرفیت میکسر حداکثر ساعت دسته ای
WVGM50 4 4 4 60 1 6 0.09 12 2 8 60
3 3 3 70 70
2 2 2 150 150
WVGM200 6 6 4+2 120 2 6 0.09 40 18 18 60
5 5 4+1 140 70
4 4 4 180 90
3 3 3 200 100
WVGM600 2 2 2 400 5 6 0.2 48 12 25 200
6 6 4+2 300 60
5 5 4+1 350 70
4 4 4 450 90
3 3 3 500 100
2 2 2 1000 200
WVGM1200 6 6 * 600 10 6 0.37 100 60 32 60
5 5 * 700 70
4 4 * 900 90
3 3 * 1000 100
2 2 * 2000 200
WVGM2000 6 6 * 1500 25 6 0.75 150 65 120 60
5 5 * 1750 70
4 4 * 2250 90
3 3 * 2500 100
2 2 * 4500 180

توجه داشته باشید

1 دامنه خطای نسبت اختلاط به تفاوت بین درصد از پیش تعیین شده و درصد واقعی اشاره دارد

دامنه خطای دروازه اندازه گیری مناسب برای درصد نسبت اختلاط بالاتر از 5% را می توان در 0.3% تا 0.5% کنترل کرد

3 سیستم توزین مناسب برای 4.99% ~ 0.5% است. خطای نسبت 2% ± است.

4 داده های فوق بر اساس مستربچ با چگالی 0.7 کیلوگرم در لیتر و قطر رزین 3-4 میلی متر محاسبه می شود

منبع تغذیه 5WVGM200 و پایین 1230VAC 50Hz WVGM500 و منبع تغذیه بالاتر 3380VAC 50Hz است

6 ما این حق را برای خود محفوظ می داریم که مشخصات را بدون اطلاع قبلی تغییر دهیم

fa_IRPersian